Đóng

21 / 09 2017

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TẬP HUẤN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Từ ngày 19-21/9/2017 tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức Lớp tập huấn “Thực hành sản xuất tốt” (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng là 30 Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phía Bắc và khoảng 100 Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Tới tham dự và chỉ đạo tập huấn có PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng, TS. Nguyễn Hùng Long – Phó Cục trưởng cùng đại diện các phòng ban trong Cục An toàn thực phẩm.

Thực hiện lộ trình dần dần đưa yêu cầu áp dụng GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của ASEAN, Bộ Y tế đã ban hành tài liệu hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (theo Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 08/8/2016). Để tiếp tục phổ biến nội dung tài liệu này đến các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm tổ chức hội nghị tập huấn “Thực hành sản xuất tốt” thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

GMP TPCN 2

Các đại biểu tham dự lớp Tập huấn GMP

Đây là một nội dung hết sức quan trọng, ngay sau hội nghị tập huấn này, trên cơ sở các nội dung được tiếp thu, các doanh nghiệp tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai lộ trình áp dụng GMP tại doanh nghiệp mình.

Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo ATTP

Tin chuyên ngành, tổng hợp Related