Đóng

Tin chuyên ngành

19/03/2020

Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 04.3.2020)

Ngày 16/03/2020, Cục Quản lý Dược Việt Nam công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật đến ngày 04/03/2020), theo đó đến thời điểm này, trên cả nước có 20 phòng kiểm nghiệm của 20 cơ sở đạt tiêu chuẩn GLP về kiểm nghiệm thuốc; 203 nhà máy của 176 công ty đạt tiêu chuẩn GMP và 05 cơ sở của 05 công ty đạt tiêu chuẩn GMP bao bì dược phẩm.

Ngoài ra, trong đầu năm 2020, Cục Quản lý Dược Việt Nam cũng đã tiến hành 8 đợt đánh giá (7 đợt đánh giá GMP, 1 đợt đánh giá GLP) đối với các cơ sở GMP, GLP tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Chi tiết danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP: cập nhật tại website của Cục quản lý dược. Link: https://dav.gov.vn/cong-bo-danh-sach-co-so-dat-tieu-chuan-gmp-glp-va-cac-dot-danh-gia-cap-nhat-0432020-n2799.html