Đóng

Tin hoạt động của GMP Plus

03/12/2016

ĐÀO TẠO GMP PIC/S TẠI NHÀ MÁY HASAN DERMAPHARM

Ngày 27/02/2016, công ty cổ phần GMP Plus Việt Nam đã phối hợp với công ty TNHH H&K Internationnal tổ chức lớp tập huấn về thực hành tốt sản xuất (GMP) của hệ thống thanh tra dược phẩm (PIC/S) tại nhà máy Hasan Dermapharm.

hasan-dermapharm

Nội dung chương trình bao gồm: hướng dẫn tiến hành phân tích GAP và các bước triển khai nâng cấp nhà máy sản xuất dược phẩm GMP WHO lên GMP PIC/S.

 Đối tượng học viên:

– Đội ngũ cám bộ, nhân viên chủ chốt của nhà máy Hasan Dearmapharm.

Nguồn: gmpplus.com.vn