Đóng

Tin hoạt động của GMP Plus

03/12/2016

ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN: GMP WHO NÂNG CAO 2014

GMP Plus Việt Nam đã tham dự lớp tập huấn về thực hành tốt sản xuất (GMP) do Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức tại TP.HCM từ 11-13/4/2014. Tham gia làm giảng viên cho khóa đào tạo, tập huấn là Các chuyên gia Cục Quản lý dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

gmp-nang-cao-1

Nội dung chương trình:

– Thẩm định Phương pháp phân tích

– Thẩm định và đánh giá Quy trình sản xuất

– Thẩm định thiết bị, hệ thống

– Thẩm định vệ sinh, môi trường sản xuất

– Cập nhật các quy định mới bổ sung về GMP WHO

– Trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc

 Đối tượng học viên:

– Lãnh đạo doanh nghiệp

– Lãnh đạo và nhân viên QA,QC, bộ phận SX, Kiểm nghiệm

– Các nhân viên liên quan

Nguồn: Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam