Đóng

Tin hoạt động của GMP Plus

03/12/2016

ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN GMP WHO TẠI CÔNG TY MEKOVET

GMP Plus Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về thực hành tốt sản xuất (GMP), nội dung dựa trên bản cập nhật mới nhất về nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP do tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành – WHO Technical Report Series 986 (2014) . Thời gian đào tạo từ 21-22/02/2016, giảng viên chính của khóa đào tạo, tập huấn là các chuyên gia của công ty CP GMP Plus Việt Nam.

Nội dung chương trình:

– Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm

– Quy định chung GMP

– Vệ sinh và điều kiện vệ sinh

– Đánh giá và thẩm định

– Khiếu nại

– Thu hồi sản phẩm

– Sản xuất, kiểm nghiệm và các hoạt động khác theo hợp đồng

– Tự thanh tra, thanh tra chất lượng và chấp nhận nhà cung cấp

– Nhân sự

– Đào tạo

– Vệ sinh cá nhân (và an toàn lao động)

– Nhà xưởng (và kho bảo quản)

– Máy móc thiết bị

– Nguyên vật liệu (và sản phẩm)

– Hồ sơ, tài liệu

– Thực hành tốt trong sản xuất

– Thực hành tốt trong kiểm tra chất lượng

 Đối tượng học viên:

– Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy Mekovet

Nguồn: gmpplus.com.vn