Đóng

Tin dự án GMP

03/12/2016

GMP PLUS TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT MỸ PHẨM HÒA PHÁT ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN SỞ Y TẾ TP.HCM

Ngày 10/05/2016, Công ty TNHH SX TM hóa mỹ phẩm Hòa Phát và Công ty Cổ phần GMP Plus Việt Nam đã ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đủ điều kiện sản xuất theo yêu cầu của Sở y tế TP.HCM.

Theo nội dung của Hợp đồng, GMP Plus sẽ đảm nhận các công tác:

– Quy hoạch tổng thể và thiết kế mặt bằng công nghệ;

– Thiết kế chi tiết M&E và lập dự toán;

– Giám sát thi công theo thiết kế và lắp đặt thiết bị;

– Đào tạo và hướng dẫn soạn thảo hồ sơ, tài liệu để công ty báo cáo đoàn Sở y tế và xin cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và cấp công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thì sản xuất mỹ phẩm trở thành ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, chính phủ cũng đã ban hành dự thảo nghị định để hướng dẫn, quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và sẽ chính thức áp dụng từ 01/07/2016.

Công ty TNHH SX TM hóa mỹ phẩm Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai nhà xưởng theo yêu cầu của Nghị định này với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty đối với khách hàng.

Nguồn: gmpplus.com.vn