Đóng

Tin chuyên ngành

03/12/2016

VIỆT NAM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG MỸ PHẨM ASEAN

Ngày 22/04/2016, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam đã gửi thư mời đến ban thư ký ASEAN, các nước thành viên của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trong và ngoài nước tham gia cuộc họp của ACC lần thứ 24 sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 23-27/05/2016 …

Để giúp quý doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm nắm rõ thông tin về cuộc họp, nhất là việc phổ biến nghị định sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, và tình hình triển khai nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP ASEAN ở Việt Nam. GMP Plus xin tổng hợp một số mốc thời điểm diễn ra các sự kiện liên quan như sau:

“Ngày 02/9/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt Chính phủ ký kết Hiệp định hoà hợp mỹ phẩm của các nước ASEAN, Hiệp định được thực hiện đầy đủ từ ngày 01/01/2008. Để triển khai thực hiện nội dung Hiệp định, ngày 25/01/2011, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Thông tư số 06/2011/TT-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. Các nội dung của Quy chế quản lý mỹ phẩm phù hợp với Hiệp định hoà hợp mỹ phẩm ASEAN.

Ngày 14/8/2006, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 24/2006/QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, có quy định kể từ 01/01/2008, tất cả các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải triển khai hoạt động theo nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN.

Ngày 06/01/2012, Cục Quản lý dược ban hành công văn số 135/QLD-MP về việc thực hiện CGMP-ASEAN trong sản xuất mỹ phẩm chỉ đạo các Sở Y tế tỉnh/thành phố, nếu cơ sở sản xuất không đáp ứng yêu cầu CGMP-ASEAN thì không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.”

Hiện nay, theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. Theo quy định tại khoản 1, điều 8 và khoản 6, điều 17 của Luật Doanh nghiệp; khoản 2, điều 17 và khoản 198, phụ lục 4 của Luật Đầu tư thì sản xuất mỹ phẩm trở thành ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm nên tham gia và đóng góp ý kiến cho các cuộc họp trên hiểu và nắm rõ quy định mới về điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu muốn tiếp tục sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm ở thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: www.gmpplus.com.vn